Skip to main content

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion

No description

enum GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion {
SQL_DATABASE_VERSION_UNSPECIFIED
MYSQL_5_1
MYSQL_5_5
MYSQL_5_6
MYSQL_5_7
SQLSERVER_2017_STANDARD
SQLSERVER_2017_ENTERPRISE
SQLSERVER_2017_EXPRESS
SQLSERVER_2017_WEB
SQLSERVER_2019_STANDARD
SQLSERVER_2019_ENTERPRISE
SQLSERVER_2019_EXPRESS
SQLSERVER_2019_WEB
POSTGRES_9_6
POSTGRES_10
POSTGRES_11
POSTGRES_12
POSTGRES_13
POSTGRES_14
MYSQL_8_0
MYSQL_8_0_18
MYSQL_8_0_26
MYSQL_8_0_27
MYSQL_8_0_28
MYSQL_8_0_29
MYSQL_8_0_30
MYSQL_8_0_31
MYSQL_8_0_32
}

Values

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.SQL_DATABASE_VERSION_UNSPECIFIED

Unspecified

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_5_1

The database version is MySQL 5.1

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_5_5

The database version is MySQL 5.5

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_5_6

The database version is MySQL 5.6

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_5_7

The database version is MySQL 5.7

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.SQLSERVER_2017_STANDARD

The database version is SQL Server 2017 Standard

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.SQLSERVER_2017_ENTERPRISE

The database version is SQL Server 2017 Enterprise

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.SQLSERVER_2017_EXPRESS

The database version is SQL Server 2017 Express

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.SQLSERVER_2017_WEB

The database version is SQL Server 2017 Web

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.SQLSERVER_2019_STANDARD

The database version is SQL Server 2019 Standard

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.SQLSERVER_2019_ENTERPRISE

The database version is SQL Server 2019 Enterprise

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.SQLSERVER_2019_EXPRESS

The database version is SQL Server 2019 Express

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.SQLSERVER_2019_WEB

The database version is SQL Server 2019 Web

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.POSTGRES_9_6

The database version is PostgreSQL 9.6

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.POSTGRES_10

The database version is PostgreSQL 10

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.POSTGRES_11

The database version is PostgreSQL 11

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.POSTGRES_12

The database version is PostgreSQL 12

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.POSTGRES_13

The database version is PostgreSQL 13

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.POSTGRES_14

The database version is PostgreSQL 14

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_8_0

The database version is MySQL 8

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_8_0_18

The database version is MySQL 8.0.18

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_8_0_26

The database version is MySQL 8.0.26

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_8_0_27

The database version is MySQL 8.0.27

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_8_0_28

The database version is MySQL 8.0.28

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_8_0_29

The database version is MySQL 8.0.29

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_8_0_30

The database version is MySQL 8.0.30

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_8_0_31

The database version is MySQL 8.0.31

GoogleCloudSQLInstanceDatabaseVersion.MYSQL_8_0_32

The database version is MySQL 8.0.32

Member of

GoogleCloudSQLMySQLInstance object ● GoogleCloudSQLPostgreSQLInstance object ● GoogleCloudSQLSQLServerInstance object ● GoogleCloudSQLUnspecifiedInstance object